Nga seksi te larja e dhëmbëve, çfarë duhet të dini për agjërimin gjatë Ramazanit

101

Nga nesër nis muaji i Ramazanit, muaji më i shenjtë i kalendarit islam dhe që në thelb ka agjërimin.

Por çfarë duhet të dini për agjërimin gjatë Ramazanit? Kush mund të agjërojë? Çfarë e prish atë?

Këto e shumë përgjigje të tjera i gjeni më poshtë.

1.Çfarë do të thotë agjerim?      

Agjërimi fillon në agim dhe mbyllet në muzg. Gjatë kësaj periudhe ndalohen ushqimet dhe pija, qëndrohet larg veseve e mëkateve siç janë pirja e duhanit, betimi, gënjeshtra, të qenit mizor dhe egoist. Duhet shmangur lufta dhe mosrespektimi, marrëdhëniet seksuale gjithashtu ndalohen gjatë orëve të agjërimit.

2. Kur duhet të hani?

Agjërimi shkon çdo ditë mes një vakti para agimit (i njohur si syfyr) dhe një vakt pas perëndimit të diellit (iftar).

3. Kush agjëron?

Të gjithë të rriturit meshkuj dhe femra (që do të thotë dikë që ka pësuar fazën e pubertetit) duhet të marrin pjesë në agjërim.

4. Përjashtime në raste specifike

Ka përjashtime. Kushdo që është i sëmurë ose udhëton gjatë Ramazanit dhe që nuk merr pjesë në agjërim, duhet t’i bëjë ditët e agjërimit më vonë.

5. Gratë

Gratë që janë shtatzënë, me menstruacione ose ushqejnë fëmijën me gji nuk duhet të agjërojnë. Nëse e nisni periudhën tuaj gjatë agjërimit të Ramazanit, agjërimi është i prishur dhe duhet të kompensoni më vonë.

6. Të moshuarit ose të sëmurët.

Të moshuarit dhe të sëmurët kronikë (përfshirë diabetikët) përjashtohen nga agjërimi, së bashku me të sëmurët rëndë mendorë. Mjekët mund të japin këshilla nëse jeni të aftë dhe mjaft mirë për të agjëruar.

7. Çfarë ndodh në vend të kësaj?

Ata me kushte të përhershme shëndetësore, por që kanë mundësi, ndihmojnë të varfërit që të kompensojnë në këtë mënyrë, pa agjëruar.

8. Në rast se nuk ke mundësi të kompensosh ditët e humbura dhe më pas bëj sadakah.

Kur dikush nuk mund të agjërojë në Ramazan dhe nuk mund të kompensojë ditët e humbura më pas (për shembull, për shkak të të qenit i moshuar ose për shkak të shëndetit të sëmurë, grave që janë shtatzënë, ushqyerjes me gji ose menstruacioneve), atëherë ata duhet të paguajnë për dikë që të ushqehet. Kjo njihet si sadakah.

9. Shlyerja (kaffarah).

Kaffarah (që do të thotë ‘pendesë’) është kompensimi që duhet të paguani nëse me dashje ke humbur ose thyer një agjërim në muajin e Ramazanit pa ndonjë arsye të vlefshme. Për të shlyer këtë, ai që e ka bërë duhet të agjërojë për 60 ditë rresht.

10. Kur ha diçka pa dashje në ditët e agjërimit, ai është ende i vlefshëm.

Agjërimi është ende i vlefshëm nëse prishet pa dashje kur dikush ha apo pi në një moment të harresës, ose nëse janë të detyruar ta bëjnë këtë.

11. Nëse vjell gjatë agjërimit, çfarë ndodh?

Agjërimi është thyer nëse e bën veten të vjellësh qëllimisht, por jo nëse bëhet papritur ose pa dashje. Mos e gëlltisni të vjellën se kjo do të thyejë agjërim.

12. Seksi i ndaluar gjatë agjërimit.

Nëse keni marrëdhënie seksuale gjatë agjërimit, atëherë ju keni thyer agjërimin dhe duhet të kryeni kaffarah (shih nr. 9 më lart).

13. A lejohet larja e dhëmbëve?

Ju mund të lani dhëmbët dhe të pastroni gojën, por nuk lejohet të gëlltisni ujin, ose do ta zhvlerësoni agjërimin.

14. Noti apo dushi, si të veproni?

Mund të notoni dhe të laheni në dush për aq kohë sa ju nuk gëlltitni ujin.

15. Injeksionet lejohen.

Nëse keni nevojë për injeksione për arsye mjekësore, është krejtësisht e pranueshme të vazhdoni këto dhe agjërimi nuk do të thyhet.

16. Gëlltitja aksidentale se zhvlerëson agjërimin.

Aksidentalisht gllabërimi i ushqimit ose pluhurit (si grimcat ajrore të miellit të skuqur) ose pështyma juaj nuk do të zhvlerësojnë agjërimin. Ju gjithashtu mund të shijoni ushqim me qëllim, për shembull nëse kontrolloni erëza kur përgatitni një vakt për iftarin më vonë, për aq kohë sa ju nuk e gëlltitni ushqimin.

17. Pastërtia.

Ju nuk duhet të jeni në gjendje të “janabës”. Ky është një term islamik që nënkupton papastërti pas seksit, derdhjes ose përfundimit të ciklit menstrual. Persona që janë në këtë gjendje duhet të lahen që të bëhen ritualisht të pastër dhe të marrin pjesë në agjërimin dhe lutjet e Ramazanit ditën tjetër. Ritualet e pastrimit të plotë të trupit që duhet të ndërmarrin njihen si ‘ghusl’.